HİZMETLERİMİZ
GSM RUHSATI
 

1. SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER
1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
9. Vergi Levhası
10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
12. İmza Sirküleri
13. Vaziyet Planı
14. Tapu
15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda)
20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)

İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
23. Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

MADEN İSLETMELERİ VE TAŞOCAKLARINDA ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER
1. Beyanname / Başvuru Formu
2. İmar durumu
3. İskana tabi bina olmadığına dair yazı
4. İsletme Belgesi
5. İtfaiye Raporu
6. İSKİ GSM Ruhsat Görüsü
7. Teknik Nezaretçi Sözleşmesi (İsletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8. Teknik Nezaretçiye ait Diploma Sureti
9. İmza sirküleri (Şirket ise ayrıca ticaret sicil gazetesi)
10. Tapu ( Kiracı ise ayrıca kira kontratı)
11. Motor Beyannamesi, is akıs seması,vaziyet planı
12. Emisyon izin belgesi
13. Kapasite raporu
14. Doktor sözleşmesi (Çalışan sayısı 50’den fazla olanlardan)
15. Basınçlı kaplar ve vinçlerin fenni muayene raporları
16. Rödevans sözleşmesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
17. İsletme Ruhsatı (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
18. İsletme İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
19. Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma ruhsatı
20. 3.şahıslara karsı Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
21. Sağlık koruma bandını gösteren vaziyet planı
22. Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyet raporu

Funda İş Merkezi Lizbon caddesi (2.cadde) No:25/5 Öveçler, Çankaya, Ankara
Kurtuluş Mah. Nuri Sabuncu Blv. Yeni Valilik Karşısı Selvi Apt. No: 92 K:1 D:1 Seyhan/ADANA
Kurtuluş Mah. 64014 Sk. Özferay Apt. Zemin Kat No:6/A Seyhan/ADANA
MOSK © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.