HİZMETLERİMİZ
MAPEG HİZMETLERİ

 

MAPEG GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MİGEM) Tarafından 201700018 Numarasıyla Yetkilendirilen MOSK Mühendislik Çevre Madencilik Lab. Hiz. İş Sağlığı Ve Güvenliği Tic. San. Ltd. Şti.'miz MAPEG bünyesinde yapılması gereken tüm hizmetleri paket olarak Siz Değerli Madencilerimize sunmaktadır.

 • Ruhsat Alan Sorgulaması
 • Ruhsat Başvurusu
 • Arama Projesi Hazırlanması
 • Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması
 • İşletme Projesinin Hazırlanması
 • İşletme İzinlerinin Alınması
 • Mera Vasıflarının Kaldırılması
 • İrtifak İntifa Hakkı
 • İşletme İzni Ruhsatlarının Alınması
 • Mühendislik Hizmetleri
 • Sevk Fişlerinin Alınması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
 • Temdit Projelerinin Hazırlanması
 • Ruhsat Devir İşlemleri
 • Ruhsat Terk İşlemleri
 • Yıllık Teminat ve Harç Takibi
 • Patlayıcı Kullanma İzin İşlemleri
 • İhale Takibi ve İhale Dosyalarının Hazırlanması
 • Rödövans Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • MAPEG İş Takipler
 
Şirketimiz belirtilen bu hizmetler dışında İşletme faaliyetine başlanılması için alınması gereken tüm 7. Madde İzinlerinin alınması hizmetlerini sizlere sunabilen sektörde sayılı Şirketler arasındadır.
 
 • Yer Altı Ve Yer Üstü (Açık İşletme) Maden Ocakları İçin ÇED, GSM, Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması Ve Gerekli Tüm İzinlerin Alınması
 • Cevher Zenginleştirme Tesisi Fizibilite Raporlarının Hazırlanması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Kontrolorluk Hizmetlerinin Verilmesi, ÇED, GSM, PTD Hazırlanması Ve Gerekli Tüm İzinlerin Alınması
 • Üretim Haritalarının Hazırlanması  (Yer Altı Üretim Haritası, Açık Ocak Üretim Haritası)
 • Rezerv Geliştirme Çalışmalarına Yönelik Olarak Arazi Etüd Çalışmalarının Yapılması, Ön Jelolojik Prospeksiyon İle Detay Jeolojik Çalışmaların Yapılarak İlgili Ölçekte Jeolojik Haritaların Hazırlanması İle Rezerv Tespitlerine Yönelik Sondaj Lokasyonlarının Belirlenmesi
 • Madencilik Yapılacak Alanda Gerekli Olan Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması
 
e_Katalog İndirmek İçin Tıklayın
Funda İş Merkezi Lizbon caddesi (2.cadde) No:25/5 Öveçler, Çankaya, Ankara
Kurtuluş Mah. Nuri Sabuncu Blv. Yeni Valilik Karşısı Selvi Apt. No: 92 K:1 D:1 Seyhan/ADANA
Kurtuluş Mah. 64014 Sk. Özferay Apt. Zemin Kat No:6/A Seyhan/ADANA
MOSK © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.